Jeju zawiesiło swoją działalność. Tymczasem zapraszam tu:

Wednesday, January 21, 2009

Śmiertelna linia Jeju 8!!!


Bat na maruderów, termin ostateczny nadsyłania prac do ósmego numeru Jeju zostaje ustalony na:
8. lutego w niedzielę.
Jest to ostateczny, nieprzekraczalny termin.
Dlatego, kto jeszcze planuje coś podesłać, powinien zakasać rękawy, zastrugać ołówki i brać się do roboty.
Przypominam, że tematem jest "Kobieta".
Jak zwykle, komiksy podlegają ostrej selekcji i "widzimisię" redaktora naczelnego.

Dziękuję wszystkim, którzy już przysłali komiksy.
Z tego co do tej pory się uzbierało, można by już złożyć numer pretendujący do miana najlepszego z dotychczasowych!

Pozdrawiam serdecznie
Tomek